Giàn khoan

Công ty PVD Well Services đạt chứng nhận API Q2

Công ty PVD Well Services đạt chứng nhận API Q2

Dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn API Q2 tại Công ty PVD Well Services bắt đầu triển khai từ cuối năm 2016, với nguồn vốn từ Quỹ Khoa học Công nghệ của Tổng Công ty PV Drilling. Đến giữa năm 2017, với sự hỗ trợ từ Công ty tư vấn TIEC, PVD Well Services đã thành công xây dựng hệ thống tài liệu cho hệ thống quản lý, đưa vào áp dụng thử nghiệm trong thực tế, đồng thời tiến hành tích hợp hệ thống này với 3 hệ thống ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001 sẵn có.

Để có thể chiếm lĩnh và mở rộng thị trường cũng như cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, PVD Well Services đã nỗ lực học hỏi, mạnh dạn đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm. Trải qua nhiều đợt đào tạo, hội thảo và đánh giá thử của đơn vị tư vấn, đến cuối năm 2017, hệ thống API Q2 tại PVD Well Services được xác định là đã sẵn sàng cho việc đánh giá chứng nhận lần đầu. Viện Dầu khí Hoa kỳ (API) đã tiến hành đánh giá chính thức tại PVD WS trong tháng 8/2018. Ngày 20/12/2018 vừa qua, Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) đã cấp Giấy chứng nhận API Q2 cho Hệ thống quản lý chất lượng của PVD Well Services, áp dụng cho hai (02) dịch vụ cốt lõi là Kéo thả ống chống và Cho thuê thiết bị khoan.


PVD WS họp đánh giá hệ thống với chuyên gia TIEC

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng đến Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty PVD Well Services, đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể người lao động PVD WS trong việc đưa thương hiệu PVD WS nói riêng và PV Drilling nói chung trở thành một trong 126 tổ chức đạt chuẩn chất lượng theo API Q2 trên toàn thế giới và là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này, xứng đáng với danh hiệu Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam.Dự án xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn API Q2 tại Công ty PVD Well Services bắt đầu triển khai từ cuối năm 2016, với nguồn vốn từ Quỹ Khoa học Công nghệ của Tổng Công ty PV Drilling. Đến giữa năm 2017, với sự hỗ trợ từ Công ty tư vấn TIEC, PVD Well Services đã thành công xây dựng hệ thống tài liệu cho hệ thống quản lý, đưa vào áp dụng thử nghiệm trong thực tế, đồng thời tiến hành tích hợp hệ thống này với 3 hệ thống ISO 9001, ISO 14001 và OHSAS 18001 sẵn có.

Để có thể chiếm lĩnh và mở rộng thị trường cũng như cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng, PVD Well Services đã nỗ lực học hỏi, mạnh dạn đưa hệ thống vào vận hành thử nghiệm. Trải qua nhiều đợt đào tạo, hội thảo và đánh giá thử của đơn vị tư vấn, đến cuối năm 2017, hệ thống API Q2 tại PVD Well Services được xác định là đã sẵn sàng cho việc đánh giá chứng nhận lần đầu. Viện Dầu khí Hoa kỳ (API) đã tiến hành đánh giá chính thức tại PVD WS trong tháng 8/2018. Ngày 20/12/2018 vừa qua, Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) đã cấp Giấy chứng nhận API Q2 cho Hệ thống quản lý chất lượng của PVD Well Services, áp dụng cho hai (02) dịch vụ cốt lõi là Kéo thả ống chống và Cho thuê thiết bị khoan.


PVD WS họp đánh giá hệ thống với chuyên gia TIEC

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Phạm Tiến Dũng đã gửi thư chúc mừng đến Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty PVD Well Services, đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể người lao động PVD WS trong việc đưa thương hiệu PVD WS nói riêng và PV Drilling nói chung trở thành một trong 126 tổ chức đạt chuẩn chất lượng theo API Q2 trên toàn thế giới và là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này, xứng đáng với danh hiệu Người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam.

backtotop
mywebsite.vn