Giàn khoan

III nhận biểu trưng vinh danh thành tích trong công tác khoan và hoạt động an toàn từ Petronas

III nhận biểu trưng vinh danh thành tích trong công tác khoan và hoạt động an toàn từ Petronas

Vào ngày 08/07/2019 vừa qua, Giàn khoan PV DRILLING III đã vinh dự nhận được Biểu trưng từ Petronas – Công ty dầu khí quốc gia của Malaysia – về những thành tích xuất sắc trong công tác khoan và công tác HSE, góp phần đưa chiến dịch khoan tại mỏ Bunga Orkid Delta (BOD) hoàn thành trước kế hoạch. Cụ thể giàn PV DRILLING III đã thực hiện chiến dịch khoan liên tục cho khách hàng Repsol từ năm 2018 cho tới nay không để xảy ra bất cứ sự cố nào gây mất thời gian lao động (Zero LTI), đây là một minh chứng rõ ràng về sự cam kết của lãnh đạo về công tác an toàn cũng như Văn hóa an toàn của giàn PV DRILLING III nói riêng và PV Drilling nói chung. Cũng nhân dịp này, đại diện Repsol đã trao cho CBCNV trên giàn PV DRILLING III Giấy khen vì đã có thành tích hoạt động an toàn và hoàn thành trước kế hoạch trong chiến dịch khoan 4 giếng tại mỏ Bunga Kekwa và 1 giếng thẩm lượng Bunga Saffron.

backtotop
mywebsite.vn