Giàn khoan

Kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường tại các đơn vị thành viên

Kiểm tra công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường tại các đơn vị thành viên

Trong hai ngày 18-19/11/2019, Ban An toàn chất lượng (ATCL) PV Drilling đã tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) tại các các cơ sở sản xuất trực tiếp và căn cứ của các Đơn vị thành viên, các liên doanh thuộc Tổng Công ty PV Drilling tại KCN Phú Mỹ, KCN Đông Xuyên, Căn cứ Ứng cứu dầu tràn và Cảng hạ lưu PTSC trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là đợt kiểm tra không báo trước lần 3 năm 2019 của Ban ATCL, nhằm đánh giá khách quan sự tuân thủ các quy định ATSKMT tại các đơn vị. Kết quả kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực duy trì và cải tiến trong công tác ATSKMT ở hầu hết các Đơn vị. Mặc dù hoạt động sản xuất tại thời điểm kiểm tra diễn ra khá bận rộn ở hầu hết các xưởng sản xuất, nhưng công tác kiểm tra, giám sát ATSKMT tại các Đơn vị vẫn luôn được duy trì có hiệu lực, góp phần đảm bảo sự tuân thủ các quy định và nâng cao ý thức về an toàn lao động của người lao động.


Kiểm tra không báo trước tại PVD Tech

Tuy nhiên, vẫn phải lưu ý một số điểm chưa phù hợp được phát hiện trong quá trình kiểm tra, tập trung vào các nội dung: An toàn nơi làm việc, PCCC – ƯPTHKC và Bảo hộ lao động.

backtotop
mywebsite.vn